Köpvillkor

1. Villkor

1.1 Alice & Nilda AB, 559315-7208 är ett svenskt företag med hemvist i Göteborg.

Alice & Nilda AB utgår i från adressen Bror Nilssons gatan 16, 417 55 Göteborg

1.2 Dessa villkor gäller när du som privatperson eller den juridiska person som du representerar gör ett köp från www.alicenilda.se och andra relaterade webbplatser (“webbplatsen”). När du gör ett köp på Webbplatsen ingås ett avtal mellan dig som enskild person eller den juridiska person som du representerar och Alice & Nilda AB, med organisationsnummer 559315-7208.

1.3 Både juridiska personer och privatpersoner kan lägga beställningar. Villkoren gäller både konsumenter och juridiska personer. Observera att Villkoren skiljer sig åt i vissa delar beroende på om du gör ett köp som konsument eller som representant för en juridisk person. 

1.4 Du kan kontakta oss på konsument@alicenilda.se eller på telefon 031- 144404.

1.5 Integritetspolicy

Vår integritetspolicy ingår som en del av våra Köpvillkor, om du klickar här kan du läsa en fullständig version av denna. I och med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) uppdaterades policyn den 24 maj 2018.

2. Avtal och order

2.1 När du gör ett köp på webbplatsen accepterar du dessa villkor, som gäller för all vår försäljning av produkter som är tillgängliga på webbplatsen.

2.2 Om du gör ett köp genom att representera en juridisk person accepterar du villkoren för den juridiska personens räkning och säkerställer att du har befogenhet att acceptera dessa villkor och det köp du gör för den juridiska personen.

2.3 För att göra ett köp måste du ha rätt att ingå ett avtal i enlighet med tillämplig lag, t.ex. vara myndig för att ingå avtal i det land där du bor och inte stå under förmyndarskap.

2.4 När du har slutfört ditt köp kommer du att få en orderbekräftelse till den e-postadress som du angav i samband med köpet. E-postmeddelandet med orderbekräftelsen är en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning men är inte en bekräftelse på att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när vi skickar en leveransbekräftelse med kvitto. 

2.5 Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till konsument@alicenilda.se. Vi kan inte garantera att din order hinner ändras eller avbeställas. Har ditt paket redan hunnit skickas från oss kan vi inte göra några ändringar i ordern.

3. Pris och betalning

3.1 Vid beställning gäller de priser som anges på webbplatsen vid beställningstillfället. Alla priser anges i lokal valuta. Alla priser på vår hemsida visas inklusive moms såvida du inte är inloggad som återförsäljare, då är priserna exklusive moms.

3.2 Om priset eller informationen om en produkt som anges på webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

3.3 Eftersom vi tillhandahåller Klarna som betalningslösning är det Klarna som styr vilka betalningsmetoder som erbjuds till dig som kund, dessa kan variera. När du väljer att slutföra ditt köp hos oss är det även Klarnas villkor du accepterar. Vänligen kontakta Klarna vid eventuella frågor rörande betalning.

4. Kampanjer och rabattkoder

4.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder eller andra erbjudanden (“erbjudanden”). Sådana Erbjudanden är endast giltiga under den period som anges i samband med ett sådant Erbjudande och så länge produkten finns i lager, och på de villkor som anges i samband med Erbjudandet. 

4.2 Alla rabattkoder har olika villkor och är giltiga under en begränsad tidsperiod. Det går inte att kombinera flera rabattkoder.

5. Frakt och leverans

5.1 Produkterna levereras till dig med det leveransalternativ som du väljer i kassan. Du hittar information om dina alternativ på webbplatsen och i kassan. Beroende på vilket leveranssätt du väljer och det totala beloppet för din beställning kan expeditionsavgifter tillkomma. 

5.2 Den förväntade leveranstiden anges på webbplatsen och i orderbekräftelsen och kan variera beroende på vilket leveransalternativ du väljer. Den beräknade leveranstiden som anges på webbplatsen beräknas från den slutliga bekräftelsen och inte från den tidpunkt då du gjorde beställningen. Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det beräknade antalet arbetsdagar för leverans som anges på webbplatsen och i din orderbekräftelse.

5.3 Beroende på ditt lands regler kan det tillkomma ytterligare avgifter för internationella försändelser. Dessa bestäms av din lokala tullmyndighet och kan omfatta avgifter som förtullningsavgifter, tullavgifter, skatt på varor och tjänster (GST) och andra skatter. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och vi rekommenderar därför alltid att du kontaktar ditt lokala postkontor/myndigheter/tullmyndigheter om du är osäker på vilka lokala avgifter som kan läggas till din beställning.

6. Ej  uthämtade paket

Du är ansvarig för att ta emot eller hämta ditt paket i enlighet med de instruktioner som du får i samband med leveransen. Försändelser som skickas till ombud ligger kvar i 14 dagar från och med att paketet har ankommit. Om du som kund inte hämtar ditt paket returneras det till Alice & Nilda. Vid outlöst paket förbehåller vi oss rätten enligt 41§ KKL att debitera dig som kund kostnaderna för returfrakt och expeditionskostnad. Du kommer att bli debiterad en minimiavgift på 199 sek vid outlöst paket. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. 

7. Rätt till återkallelse

7.1 När en konsument gör ett distansköp gäller en 14-dagars ångerfrist i enlighet med EU:s konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven person har mottagit den beställda produkten. Observera att denna klausul 7 inte gäller när du gör ett köp som representerar en juridisk person. 

7.2 När du utövar din lagliga ångerrätt inom 14 dagar har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, kvalitet och funktion. I dessa fall har du rätt till full återbetalning om du meddelar oss detta inom 14 dagar från den dag du fick produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, kvalitet och funktion har vi rätt att dra av ett belopp från återbetalningen. 

7.3 För vissa produkter gäller inte ångerrätten. Du kan inte returnera produkter som kan försämras snabbt, till exempel livsmedel med kort utgångsdatum. Vidare kan du inte returnera en produkt som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Om ångerrätten inte gäller kommer det att anges i samband med produkten.

Hur du returnerar

7.4 Du kan använda din ångerrätt på flera olika sätt. För att underlätta hanteringen rekommenderar vi att du kontaktar oss på följande adress konsument@alicenilda.se. Om din retur accepteras skickar vi dig en returfraktetikett samt instruktioner om hur och vart du ska skicka ditt paket. Därefter kan du skicka tillbaka produkten till oss med den förbetalda returetiketten. Du kan också kontakta oss per telefon med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1. 

7.5 Vi erbjuder inga kostnadsfria returer. Du ansvarar för eventuella skador eller förluster under returfrakten som orsakats av att du varit oaktsam, till exempel när du valt transportör eller när du adresserat eller förpackat produkten. Kostnaden för returfrakt varierar beroende på var du befinner dig. Vid en retur ska du alltid be ombudet om ett kollinummer på paketet som du skickar åter, detta beror på att ett underlag krävs ifall att paketet kommer bort på vägen. Finns det inget kvitto på din retur, kommer vi inte kunna utföra en återbetalning.

Din återbetalning

7.6 Om du utnyttjar din ångerrätt inom 14 dagar har vi rätt att dra av ett belopp med vilket produktens värde har minskats om du har använt produkten mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, kvalitet och funktion. Ett sådant avdrag görs enligt produktens värde vid återlämnandet jämfört med det ursprungliga värdet vid köptillfället. 

7.7 När du utnyttjar din ångerrätt inom 14 dagar kommer vi, via vår betaltjänstleverantör, att göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte att göra återbetalningen förrän vi har mottagit den returnerade produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. Återbetalningar kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om inget annat avtalats. Observera att beroende på vilket betalningsalternativ du valde vid köpet kan det ta några extra dagar för vår betaltjänstleverantör att administrera återbetalningen.

8. Klagomål

8.1 Om det är något fel på din produkt har du som konsument rätt att lämna in ett klagomål om produkten i enlighet med obligatorisk konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga hemvist. 

8.2 För att lämna in ditt klagomål rekommenderar vi att du kontaktar oss via e-post med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1. Vi kommer sedan att hjälpa dig vidare med ditt klagomål. Om du vill reklamera en produkt ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet. 

8.3 När den reklamerade produkten har mottagits och det har fastställts att klagomålet är berättigat, kommer vi att ersätta dig i enlighet med tillämplig lag. Observera att vi har rätt att avslå en reklamation om det visar sig att produkten inte är defekt enligt gällande lag. Om reklamationen inte är berättigad enligt konsumentskyddslagstiftningen har vi rätt att debitera dig en avgift på 199 SEK. 

 

9. Våra skyldigheter

9.1 Om din produkt har något fel eller om leveransen försenas är vi ansvariga för den skada som du som konsument har lidit till följd av felet eller förseningen i enlighet med tillämplig obligatorisk konsumentskyddslagstiftning. Om du gör ett köp genom att företräda en juridisk person gäller villkoren nedan avsnitt 10 i stället för detta avsnitt 9. Vi är endast ansvariga för skador i den mån du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi är därför inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att vidta rimliga åtgärder.

9.2 Vi är inte ansvariga för skador eller förseningar som orsakats av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, till exempel krig, naturkatastrofer eller pandemier som kännetecknas av WHO, som vi rimligen inte kunde ha förutsett (Force Majeure). Som konsument har du dock alltid rätt att häva köpet i enlighet med obligatorisk konsumentskyddslagstiftning.

10. Inköp av företag

10.1 För kunder som agerar som juridiska personer kommer vi under inga omständigheter att vara ansvariga för (i) indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador, straffskador eller skadestånd, eller (ii) för produktionsförluster eller förlorad vinst, besparingar eller intäkter av något slag (vare sig direkt, indirekt eller följdskador). Dessutom ska Alice & Nilda AB totala ansvar för alla skador, förluster och orsaker till talan under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar det belopp som kunden betalat eller ska betala till Alice & Nilda AB för den produkt som orsakar skadan, förlusten eller orsaken till talan.

11. Annat 

11.1 Dessa villkor ska alltid ha företräde när det gäller försäljning från Alice & Nilda AB.

11.2 Vi har rätt att ändra dessa villkor, men de villkor som du godkände vid tidpunkten för ditt köp kommer alltid att gälla för det köpet. Alla ändringar kommer att anges i den senast publicerade versionen av villkoren på webbplatsen. Ändringar kommer att träda i kraft från och med den tidpunkt då du har godkänt villkoren, dvs. i samband med att du gör ett nytt köp på webbplatsen.

11.3 Du får inte överföra ditt avtal med oss till en tredje part. Alice & Nilda AB kan överlåta avtalet till företag inom samma företagsgrupp och i en situation där verksamheten eller en del av den överlåts.

11.4 Alice & Nilda AB underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påpeka något särskilt villkor som kan hänföras till avtalet ska inte innebära att en part avstår från en sådan rättighet.

11.5 Alice & Nilda AB är ett svenskt företag som tillhandahåller webbplatsen och säljer från Sverige. Dessa villkor ska därför tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle anses ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av denna bestämmelse och alla andra bestämmelser i dessa villkor att förbli giltiga och fullt verkställbara i enlighet med tillämplig lag. Vi har aldrig för avsikt att begränsa dina obligatoriska rättigheter som konsument. 

12. Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Vi förbehåller oss rätten att vid misstanke om bedrägeri häva ett köp och/eller ytterligare kontrollera köpet, även om detta innebär att leveranstiden förlängs.

13. Cookies

Cookies kan sparas på din dator vid beställning från vår hemsida. Observera att vi inte använder cookies för att spara information om dig. Läs mer om cookies här.

14. Frågor, tvister och klagomål

14.1 Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som finns i början, del 1, av dessa villkor.

14.2 I händelse av en tvist kommer vi att följa beslut från organ för alternativ tvistlösning. 

_______________________

Villkoren fastställdes av Alice & Nilda AB den 27.06.2022.